Mã bưu chính Quảng Ngãi 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Quảng Ngãi (hay Mã bưu điện Quảng Ngãi, Zip Postal Code Quảng Ngãi, Zip Code Quảng Ngãi, Postal Code Quảng Ngãi) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Quảng Ngãi mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Quảng Ngãi là 53000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Quảng Ngãi như: Đức Phổ, Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa…

mã bưu chính quảng ngãi

1. Mã bưu chính tỉnh Quảng Ngãi là 53000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi

53000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

53001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

53002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

53003

Ban Dân vận tỉnh ủy

53004

Ban Nội chính tỉnh ủy

53005

Đảng ủy khối cơ quan

53009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

53010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

53011

Báo Quảng Ngãi

53016

Hội đồng nhân dân

53021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

53030

Tòa án nhân dân tỉnh

53035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

53036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

53040

Sở Công Thương

53041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

53042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

53043

Sở Ngoại vụ

53044

Sở Tài chính

53045

Sở Thông tin và Truyền thông

53046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

53047

Công an tỉnh

53049

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

53050

Sở Nội vụ

53053

Sở Tư pháp

53052

Sở Giáo dục và Đào tạo

53053

Sở Giao thông vận tải

53054

Sở Khoa học và Công nghệ

53055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

53056

Sở Tài nguyên và Môi trường

53057

Sở Xây dựng

53058

Sở Y tế

53060

Bộ chỉ huy Quân sự

53061

Ban Dân tộc

53062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

53063

Thanh tra tỉnh

53064

Trường chính trị tỉnh

53065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

53066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

53067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

53070

Cục Thuế

53078

Cục Hải quan

53079

Cục Thống kê

53080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

53081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

53085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

53086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

53087

Liên đoàn Lao động tỉnh

53088

Hội Nông dân tỉnh

53089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

53090

Tỉnh Đoàn

53091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

53092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

53093

2. Mã bưu chính thành phố Quảng Ngãi là 53100

BC. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi

53100

Thành ủy

53101

Hội đồng nhân dân

53102

Ủy ban nhân dân

53103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53104

P. Trần Hưng Đạo

53106

P. Lê Hồng Phong

53107

P. Trần Phú

53108

P. Nghĩa Chánh

53109

P. Nguyễn Nghiêm

53110

P. Trương Quang Trọng

53111

X. Tịnh Ấn Tây

53112

P. Quảng Phú

53113

P. Nghĩa Lộ

53114

P. Chánh Lộ

53115

X. Nghĩa Dõng

53116

X. Nghĩa Hà

53117

X. Nghĩa Dũng

53118

X. Tịnh An

53119

X. Tịnh Châu

53120

X. Tịnh Ấn Đông

53121

X. Nghĩa Phú

53122

X. Nghĩa An

53123

X. Tịnh Long

53124

X. Tịnh Khê

53125

X. Tịnh Kỳ

53126

X. Tịnh Hòa

53127

X. Tịnh Thiện

53128

BCP. Quảng Ngãi

53150

BC. Quang Trung

53151

BC. Đinh Tiên Hoàng

53152

BC. Hai Bà Trưng

53153

BC. Cổ Luỹ

53154

BC. Hệ 1 Quảng Ngãi

53199

3. Mã bưu chính thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi là 54300

BC. Trung tâm thị xã Đức Phổ

54300

Huyện ủy

54301

Hội đồng nhân dân

54302

Ủy ban nhân dân

54303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

54304

TT. Đức Phổ

54306

X. Phổ Minh

54307

X. Phổ Vinh

54308

X. Phổ Quang

54309

X. Phổ Văn

54310

X. Phổ An

54311

X. Phổ Thuận

54312

X. Phổ Phong

54313

X. Phổ Nhơn

54314

X. Phổ Ninh

54315

X. Phổ Hòa

54316

X. Phổ Cường

54317

X. Phổ Khánh

54318

X. Phổ Thạnh

54319

X. Phổ Châu

54320

BCP. Đức Phổ

54350

BC. Sa Huỳnh

54351

4. Mã bưu chính huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 53200

BC. Trung tâm huyện Sơn Tịnh

53200

Huyện ủy

53201

Hội đồng nhân dân

53202

Ủy ban nhân dân

53203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53204

X. Tịnh Hà

53206

X. Tịnh Sơn

53207

X. Tịnh Bình

53208

X. Tịnh Hiệp

53209

X. Tịnh Bắc

53210

X. Tịnh Minh

53211

X. Tịnh Phong

53212

X. Tịnh Thọ

53213

X. Tịnh Trà

53214

X. Tịnh Đông

53215

X. Tịnh Giang

53216

BCP. Sơn Tịnh

53250

BC. Sơn Mỹ

53251

5. Mã bưu chính huyện Bình Sơn Quảng Ngãi là 53300

BC. Trung tâm huyện Bình Sơn

53300

Huyện ủy

53301

Hội đồng nhân dân

53302

Ủy ban nhân dân

53303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53304

TT. Châu Ổ

53306

X. Bình Thới

53307

X. Bình Dương

53308

X. Bình Chánh

53309

X. Bình Nguyên

53310

X. Bình Trung

53311

X. Bình Chương

53312

X. Bình Long

53313

X. Bình Thanh Tây

53314

X. Bình Thanh Đông

53315

X. Bình Hòa

53316

X. Bình Phước

53317

X. Bình Đông

53318

X. Bình Thạnh

53319

X. Bình Khương

53320

X. Bình An

53321

X. Bình Minh

53322

X. Bình Mỹ

53323

X. Bình Hiệp

53324

X. Bình Tân

53325

X. Bình Châu

53326

X. Bình Phú

53327

X. Bình Hải

53328

X. Bình Trị

53329

X. Bình Thuận

53330

BCP. Bình Sơn

53350

BC. Khu Kinh Tế Dung Quất

53351

6. Mã bưu chính huyện Trà Bồng Quảng Ngãi là 53400

BC. Trung tâm huyện Trà Bồng

53400

Huyện ủy

53401

Hội đồng nhân dân

53402

Ủy ban nhân dân

53403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53404

TT. Trà Xuân

53406

X. Trà Giang

53407

X. Trà Thủy

53408

X. Trà Hiệp

53409

X. Trà Lâm

53410

X. Trà Tân

53411

X. Trà Sơn

53412

X. Trà Phú

53413

X. Trà Bình

53414

X. Trà Bùi

53415

BCP. Trà Bồng

53450

7. Mã bưu chính huyện Tây Trà Quảng Ngãi là 53500

BC. Trung tâm huyện Tây Trà

53500

Huyện ủy

53501

Hội đồng nhân dân

53502

Ủy ban nhân dân

53503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53504

X. Trà Phong

53506

X. Trà Lãnh

53507

X. Trà Quân

53508

X. Trà Khê

53509

X. Trà Xinh

53510

X. Trà Thọ

53511

X. Trà Trung

53512

X. Trà Nham

53513

X. Trà Thanh

53514

BCP. Tây Trà

53550

8. Mã bưu chính huyện Sơn Tây Quảng Ngãi là 53600

BC. Trung tâm huyện Sơn Tây

53600

Huyện ủy

53601

Hội đồng nhân dân

53602

Ủy ban nhân dân

53603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53604

X. Sơn Dung

53606

X. Sơn Màu

53607

X. Sơn Tân

53608

X. Sơn Mùa

53609

X. Sơn Bua

53610

X. Sơn Liên

53611

X. Sơn Long

53612

X. Sơn Lập

53613

X. Sơn Tinh

53614

BCP. Sơn Tây

53650

9. Mã bưu chính huyện Minh Long Quảng Ngãi là 53700

BC. Trung tâm huyện Minh Long

53700

Huyện ủy

53701

Hội đồng nhân dân

53702

Ủy ban nhân dân

53703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53704

X. Long Hiệp

53706

X. Long Mai

53707

X. Long Sơn

53708

X. Thanh An

53709

X. Long Môn

53710

BCP. Minh Long

53750

10. Mã bưu chính huyện Sơn Hà Quảng Ngãi là 53800

BC. Trung tâm huyện Sơn Hà

53800

Huyện ủy

53801

Hội đồng nhân dân

53802

Ủy ban nhân dân

53803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53804

TT. Di Lăng

53806

X. Sơn Giang

53807

X. Sơn Thành

53808

X. Sơn Bao

53809

X. Sơn Trung

53810

X. Sơn Hải

53811

X. Sơn Cao

53812

X. Sơn Linh

53813

X. Sơn Nham

53814

X. Sơn Hạ

53815

X. Sơn Thượng

53816

X. Sơn Thủy

53817

X. Sơn Kỳ

53818

X. Sơn Ba

53819

BCP. Sơn Hà

53850

11. Mã bưu chính huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi là 53900

BC. Trung tâm huyện Tư Nghĩa

53900

Huyện ủy

53901

Hội đồng nhân dân

53902

Ủy ban nhân dân

53903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

53904

TT. La Hà

53906

X. Nghĩa Thương

53907

X. Nghĩa Hòa

53908

X. Nghĩa Trung

53909

X. Nghĩa Phương

53910

X. Nghĩa Mỹ

53911

TT. Sông Vệ

53912

X. Nghĩa Hiệp

53913

X. Nghĩa Điền

53914

X. Nghĩa Kỳ

53915

X. Nghĩa Thuận

53916

X. Nghĩa Thắng

53917

X. Nghĩa Lâm

53918

X. Nghĩa Thọ

53919

X. Nghĩa Sơn

53920

BCP. Tư Nghĩa

53950

BC. Sông Vệ

53951

12. Mã bưu chính huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi là 54000

BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hành

54000

Huyện ủy

54001

Hội đồng nhân dân

54002

Ủy ban nhân dân

54003

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

54004

TT. Chợ Chùa

54006

X. Hành Trung

54007

X. Hành Thuận

54008

X. Hành Dũng

54009

X. Hành Nhân

54010

X. Hành Minh

54011

X. Hành Đức

54012

X. Hành Tín Tây

54013

X. Hành Tín Đông

54014

X. Hành Thiện

54015

X. Hành Thịnh

54016

X. Hành Phước

54017

BCP. Nghĩa Hành

54050

13. Mã bưu chính huyện Mộ Đức Quảng Ngãi là 54100

BC. Trung tâm huyện Mộ Đức

54100

Huyện ủy

54101

Hội đồng nhân dân

54102

Ủy ban nhân dân

54103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

54104

TT. Mộ Đức

54106

X. Đức Thạnh

54107

X. Đức Minh

54108

X. Đức Chánh

54109

X. Đức Thắng

54110

X. Đức Lợi

54111

X. Đức Nhuận

54112

X. Đức Hiệp

54113

X. Đức Tân

54114

X. Đức Hòa

54115

X. Đức Phú

54116

X. Đức Lân

54117

X. Đức Phong

54118

BCP. Mộ Đức

54150

BC. Thạch Trụ

54151

BC. Quán Lát

54152

BĐVHX Đức Thạnh 2

54153

14. Mã bưu chính huyện Ba Tơ Quảng Ngãi là 54200

BC. Trung tâm huyện Ba Tơ

54200

Huyện ủy

54201

Hội đồng nhân dân

54202

Ủy ban nhân dân

54203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

54204

TT. Ba Tơ

54206

X. Ba Cung

54207

X. Ba Chùa

54208

X. Ba Dinh

54209

X. Ba Bích

54210

X. Ba Trang

54211

X. Ba Khâm

54212

X. Ba Liên

54213

X. Ba Động

54214

X. Ba Thành

54215

X. Ba Vinh

54216

X. Ba Điền

54217

X. Ba Giang

54218

X. Ba Ngạc

54219

X. Ba Tiêu

54220

X. Ba Vì

54221

X. Ba Tô

54222

X. Ba Xa

54223

X. Ba Nam

54224

X. Ba Lế

54225

BCP. Ba Tơ

54250

15. Mã bưu chính huyện Lý Sơn Quảng Ngãi là 54400

BC. Trung tâm huyện Lý Sơn

54400

Huyện ủy

54401

Hội đồng nhân dân

54402

Ủy ban nhân dân

54403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

54404

X. An Vĩnh

54406

X. An Hải

54407

X. An Bình

54408

BCP. Lý Sơn

54450

Xem thêm: Quảng Ngãi thuộc miền nào