Mã bưu chính Vĩnh Long 2023 mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Vĩnh Long (hay Mã bưu điện Vĩnh Long, Zip Postal Code Vĩnh Long, Zip Code Vĩnh Long, Postal Code Vĩnh Long) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Vĩnh Long mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Vĩnh Long là 85000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Vĩnh Long như: Vĩnh Long, Bình Minh, Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm…

mã bưu chính vĩnh long

1. Mã bưu chính tỉnh Vĩnh Long là 85000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Long

85000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

85001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

85002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

85003

Ban Dân vận tỉnh ủy

85004

Ban Nội chính tỉnh ủy

85005

Đảng ủy khối cơ quan

85009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

85010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

85011

Báo Vĩnh Long

85016

Hội đồng nhân dân

85021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

85030

Tòa án nhân dân tỉnh

85035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

85036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

85040

Sở Công Thương

85041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

85042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

85043

Sở Tài chính

85045

Sở Thông tin và Truyền thông

85046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

85047

Công an tỉnh

85049

Sở Nội vụ

85051

Sở Tư pháp

85052

Sở Giáo dục và Đào tạo

85053

Sở Giao thông vận tải

85054

Sở Khoa học và Công nghệ

85055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85056

Sở Tài nguyên và Môi trường

85057

Sở Xây dựng

85058

Sở Y tế

85060

Bộ chỉ huy Quân sự

85061

Ban Dân tộc

85062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

85063

Thanh tra tỉnh

85064

Trường chính trị tỉnh

85065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

85066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

85067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

85070

Cục Thuế

85078

Cục Hải quan

85079

Cục Thống kê

85080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

85081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

85085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

85086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

85087

Liên đoàn Lao động tỉnh

85088

Hội Nông dân tỉnh

85089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

85090

Tỉnh Đoàn

85091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

85092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

85093

2. Mã bưu chính thành phố Vĩnh Long là 85100

BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Long

85100

Thành ủy

85101

Hội đồng nhân dân

85102

Ủy ban nhân dân

85103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85104

P. 1

85106

P. 5

85107

P. 4

85108

P. 3

85109

P. 2

85110

P. 9

85111

P. 8

85112

X. Trường An

85113

X. Tân Ngãi

85114

X. Tân Hòa

85115

X. Tân Hội

85116

BCP. Vĩnh Long

85150

BC. KHL Vĩnh Long

85151

BC. Nguyên Huệ

85152

BC. Phước Thọ

85153

BC. Tân Ngãi

85154

BC. Mỹ Phú

85155

BC. Hệ 1 Vĩnh Long

85199

3. Mã bưu chính thị xã Bình Minh là 85500

BC. Trung tâm thị xã Bình Minh

85500

Thị ủy

85501

Hội đồng nhân dân

85502

Ủy ban nhân dân

85503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85504

P. Cái Vồn

85506

P. Đông Thuận

85507

X. Thuận An

85508

P. Thành Phước

85509

X. Mỹ Hòa

85510

X. Đông Bình

85511

X. Đông Thạnh

85512

X. Đông Thành

85513

BCP. Bình Minh

85550

4. Mã bưu chính huyện Long Hồ là 85200

BC. Trung tâm huyện Long Hồ

85200

Huyện ủy

85201

Hội đồng nhân dân

85202

Ủy ban nhân dân

85203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85204

TT. Long Hồ

85206

X. Thanh Đức

85207

X. Bình Hòa Phước

85208

X. Đồng Phú

85209

X. Hòa Ninh

85210

X. An Bình

85211

X. Long Phước

85212

X. Phước Hậu

85213

X. Tân Hạnh

85214

X. Thạnh Quới

85215

X. Phú Quới

85216

X. Hòa Phú

85217

X. Lộc Hòa

85218

X. Phú Đức

85219

X. Long An

85220

BCP. Long Hồ

85250

BC. KCN Hoà Phú

85251

5. Mã bưu chính huyện Tam Bình là 85300

BC. Trung tâm huyện Tam Bình

85300

Huyện ủy

85301

Hội đồng nhân dân

85302

Ủy ban nhân dân

85303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85304

TT. Tam Bình

85306

X. Tường Lộc

85307

X. Hòa Hiệp

85308

X. Hòa Thạnh

85309

X. Hoà Lộc

85310

X. Hậu Lộc

85311

X. Tân Lộc

85312

X. Phú Lộc

85313

X. Song Phú

85314

X. Phú Thịnh

85315

X. Tân Phú

85316

X. Long Phú

85317

X. Mỹ Lộc

85318

X. Mỹ Thạnh Trung

85319

X. Loan Mỹ

85320

X. Ngãi Tứ

85321

X. Bình Ninh

85322

BCP. Tam Bình

85350

BC. Ba Càng

85351

BC. Mỹ Lộc

85352

6. Mã bưu chính huyện Bình Tân là 85400

BC. Trung tâm huyện Bình Tân

85400

Huyện ủy

85401

Hội đồng nhân dân

85402

Ủy ban nhân dân

85403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85404

X. Tân Quới

85406

X. Thành Lợi

85407

X. Mỹ Thuận

85408

X. Nguyên Văn Thảnh

85409

X. Thành Trung

85410

X. Thành Đông

85411

X. Tân Thành

85412

X. Tân Hưng

85413

X. Tân Lược

85414

X. Tân An Thạnh

85415

X. Tân Bình

85416

BCP. Bình Tân

85450

7. Mã bưu chính huyện Trà Ôn là 85600

BC. Trung tâm huyện Trà Ôn

85600

Huyện ủy

85601

Hội đồng nhân dân

85602

Ủy ban nhân dân

85603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85604

TT. Trà Ôn

85606

X. Thiện Mỹ

85607

X. Tích Thiện

85608

X. Vĩnh Xuân

85609

X. Tân Mỹ

85610

X. Trà Côn

85611

X. Thuận Thới

85612

X. Hựu Thành

85613

X. Thới Hòa

85614

X. Hòa Bình

85615

X. Xuân Hiệp

85616

X. Nhơn Bình

85617

X. Lục Sỹ Thành

85618

X. Phú Thành

85619

BCP. Trà Ôn

85650

BC. Hựu Thành

85651

8. Mã bưu chính huyện Vũng Liêm là 85700

BC. Trung tâm huyện Vũng Liêm

85700

Huyện ủy

85701

Hội đồng nhân dân

85702

Ủy ban nhân dân

85703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85704

TT. Vũng Liêm

85706

X. Trung Thành Tây

85707

X. Quới An

85708

X. Tân Quới Trung

85709

X. Trung Chánh

85710

X. Tân An Luông

85711

X. Trung Hiệp

85712

X. Trung Thành Đông

85713

X. Trung Thành

85714

X. Trung Hiếu

85715

X. Hiếu Phụng

85716

X. Hiếu Thuận

85717

X. Trung An

85718

X. Trung Ngãi

85719

X. Trung Nghĩa

85720

X. Thanh Bình

85721

X. Quới Thiện

85722

X. Hiếu Nhơn

85723

X. Hiếu Thành

85724

X. Hiếu Nghĩa

85725

BCP. Vũng Liêm

85750

BC. Tân An Luông

85751

BC. Hiếu Phụng

85752

9. Mã bưu chính huyện Mang Thít là 85800

BC. Trung tâm huyện Mang Thít

85800

Huyện ủy

85801

Hội đồng nhân dân

85802

Ủy ban nhân dân

85803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

85804

TT. Cái Nhum

85806

X. Chánh An

85807

X. An Phước

85808

X. Mỹ Phước

85809

X. Mỹ An

85810

X. Long Mỹ

85811

X. Hòa Tịnh

85812

X. Nhơn Phú

85813

X. Chánh Hội

85814

X. Bình Phước

85815

X. Tân An Hội

85816

X. Tân Long

85817

X. Tân Long Hội

85818

BCP. Mang Thít

85850

Xem thêm: Vĩnh Long thuộc miền nào