Mã bưu chính Hà Giang 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Hà Giang (hay Mã bưu điện Hà Giang, Zip Postal Code Hà Giang, Zip Code Hà Giang, Postal Code Hà Giang) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Hà Giang mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Hà Giang (mã bưu điện Hà Giang, mã ZIP Code Hà Giang) là 20000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Hà Giang như: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh…

mã bưu chính hà giang

1. Mã bưu chính tỉnh Hà Giang là 20000

Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Hà Giang
20000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
20001
Ban Tổ chức tỉnh ủy
20002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
20003
Ban Dân vận tỉnh ủy
20004
Ban Nội chính tỉnh ủy
20005
Đảng ủy khối cơ quan
20009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
20010
Đảng ủy khối doanh nghiệp
20011
Báo Hà Giang
20016
Hội đồng nhân dân
20021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
20030
Tòa án nhân dân tỉnh
20035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
20036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
20040
Sở Công Thương
20041
Sở Kế hoạch và Đầu tư
20042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
20043
Sở Ngoại vụ
20044
Sở Tài chính
20045
Sở Thông tin và Truyền thông
20046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
20047
Công an tỉnh
20049
Sở Nội vụ
20051
Sở Tư pháp
20052
Sở Giáo dục và Đào tạo
20053
Sở Giao thông vận tải
20054
Sở Khoa học và Công nghệ
20055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20056
Sở Tài nguyên và Môi trường
20057
Sở Xây dựng
20058
Sở Y tế
20060
Bộ chỉ huy Quân sự
20061
Ban Dân tộc
20062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
20063
Thanh tra tỉnh
20064
Trường chính trị tỉnh
20065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam
20066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
20067
Bảo hiểm xã hội tỉnh
20070
Cục Thuế
20078
Cục Hải quan
20079
Cục Thống kê
20080
Kho bạc Nhà nước tỉnh
20081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
20085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
20086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
20087
Liên đoàn Lao động tỉnh
20088
Hội Nông dân tỉnh
20089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
20090
Tỉnh Đoàn
20091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
20092
Hội Cựu chiến binh tỉnh
20093

2. Mã bưu chính thành phố Hà Giang là 20100

BC. Trung tâm thành phố Hà Giang
20100
Thành ủy
20101
Hội đồng nhân dân
20102
Ủy ban nhân dân
20103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20104
P. Trần Phú
20106
P. Ngọc Hà
20107
X. Ngọc Đường
20108
P. Quang Trung
20109
P. Nguyễn Trãi
20110
P. Minh Khai
20111
X. Phương Độ
20112
X. Phương Thiện
20113
BCP. Hà Giang
20150
BC. Công Viên
20151
BC. Minh Khai
20152
BC. Yên Biên
20153
BC. Trần Phú
20154
BC. Ngọc Hà
20154
BC. Quang Trung
20156
BC. Hệ 1 Hà Giang
20199

3. Mã bưu chính huyện Vị Xuyên Hà Giang là 20200

BC. Trung tâm huyện Vị Xuyên
20200
Huyện ủy
20201
Hội đồng nhân dân
20202
Ủy ban nhân dân
20203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20204
TT. Vị Xuyên
20206
X. Ngọc Linh
20207
X. Ngọc Minh
20208
X. Linh Hồ
20209
X. Kim Linh
20210
X. Kim Thạch
20211
X. Tùng Bá
20212
X. Thuận Hòa
20213
X. Minh Tân
20214
X. Thanh Thủy
20215
X. Thanh Đức
20216
X. Xín Chải
20217
X. Lao Chải
20218
X. Phương Tiến
20219
X. Phong Quang
20220
X. Phú Linh
20221
X. Đạo Đức
20222
X. Cao Bồ
20223
X. Thượng Sơn
20224
X. Quảng Ngần
20225
X. Việt Lâm
20226
TT. Nông trường Việt Lâm
20227
X. Trung Thành
20228
X. Bạch Ngọc
20229
BCP. Vị Xuyên
20250
BC. Việt Lâm
20251

4. Mã bưu chính huyện Yên Minh Hà Giang là 20300

BC. Trung tâm huyện Yên Minh
20300
Huyện ủy
20301
Hội đồng nhân dân
20302
Ủy ban nhân dân
20303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20304
TT. Yên Minh
20306
X. Hữu Vinh
20307
X. Sủng Thài
20308
X. Sủng Tráng
20309
X. Thắng Mố
20310
X. Phú Lũng
20311
X. Bạch Đích
20312
X. Na Khê
20313
X. Lao Và Chải
20314
X. Đông Minh
20315
X. Ngam La
20316
X. Đường Thượng
20317
X. Du Già
20318
X. Du Tiến
20319
X. Ngọc Long
20320
X. Lũng Hồ
20321
X. Mậu Long
20322
X. Mậu Duệ
20323
BCP. Yên Minh
20330

5. Mã bưu chính huyện Quản Bạ Hà Giang là 20350

BC. Trung tâm huyện Quản Bạ
20350
Huyện ủy
20351
Hội đồng nhân dân
20352
Ủy ban nhân dân
20353
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20354
TT. Tam Sơn
20356
X. Cán Tỷ
20357
X. Bát Đại Sơn
20358
X. Nghĩa Thuận
20359
X. Cao Mã Pờ
20360
X. Tùng Vài
20361
X. Tả Ván
20362
X. Thanh Vân
20363
X. Quyết Tiến
20364
X. Quản Bạ
20365
X. Đông Hà
20366
X. Thái An
20367
X. Lùng Tám
20368
BCP. Quản Bạ
20375

6. Mã bưu chính huyện Mèo Vạc Hà Giang là 20400

BC. Trung tâm huyện Mèo Vạc
20400
Huyện ủy
20401
Hội đồng nhân dân
20402
Ủy ban nhân dân
20403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20404
TT. Mèo Vạc
20406
X. Giàng Chu Phìn
20407
X. Xín Cái
20408
X. Thượng Phùng
20409
X. Pải Lủng
20410
X. Pả Vi
20411
X. Sủng Trà
20412
X. Sủng Máng
20413
X. Lũng Chinh
20414
X. Nậm Ban
20415
X. Niêm Sơn
20416
X. Niêm Tòng
20417
X. Khâu Vai
20418
X. Tát Ngà
20419
X. Tả Lủng
20420
X. Cán Chu Phìn
20421
X. Lũng Phù
20422
X. Sơn Vĩ
20423
BCP. Mèo Vạc
20450
BĐVHX Cán Chu Phìn
20451

7. Mã bưu chính huyện Đồng Văn Hà Giang là 20500

BC. Trung tâm huyện Đồng Văn
20500
Huyện ủy
20501
Hội đồng nhân dân
20502
Ủy ban nhân dân
20503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20504
TT. Đồng Văn
20506
X. Má Lé
20507
X. Lũng Cú
20508
X. Lũng Táo
20509
X. Xà Phìn
20510
X. Sủng Là
20511
X. Phó Bảng
20512
X. Phố Là
20513
X. Phố Cáo
20514
X. Lũng Thầu
20515
X. Vần Chải
20516
X. Sủng Trái
20517
X. Lũng Phìn
20518
X. Hố Quáng Phìn
20519
X. Sảng Tủng
20520
X. Sính Lủng
20521
X. Thài Phìn Tủng
20522
X. Tả Phìn
20523
X. Tả Lủng
20524
BCP. Đồng Văn
20550
BC. Phó Bảng
20551

8. Mã bưu chính huyện Hoàng Su Phì Hà Giang là 20600

BC. Trung tâm huyện Hoàng Su Phì
20600
Huyện ủy
20601
Hội đồng nhân dân
20602
Ủy ban nhân dân
20603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20604
TT. Vinh Quang
20606
X. Tân Tiến
20607
X. Túng Sán
20608
X. Đản Ván
20609
X. Thèn Chu Phìn
20610
X. Pố Lồ
20611
X. Thàng Tín
20612
X. Bản Máy
20613
X. Bản Phùng
20614
X. Chiến Phố
20615
X. Tụ Nhân
20616
X. Nàng Đôn
20617
X. Pờ Ly Ngài
20618
X. Sán Xả Hồ
20619
X. Bản Luốc
20620
X. Hồ Thầu
20621
X. Nậm Khòa
20622
X. Thông Nguyên
20623
X. Nậm Tỵ
20624
X. Nam Sơn
20625
X. Bản Péo
20626
X. Nậm Dịch
20627
X. Ngàm Đăng Vài
20628
X. Bản Nhùng
20629
X. Tả Sử Choóng
20630
BCP. Hoàng Su Phì
20650

9. Mã bưu chính huyện Xín Mần Hà Giang là 20700

BC. Trung tâm huyện Xín Mần
20700
Huyện ủy
20701
Hội đồng nhân dân
20702
Ủy ban nhân dân
20703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20704
TT. Cốc Pài
20706
X. Thèn Phàng
20707
X. Bản Díu
20708
X. Nàn Xỉn
20709
X. Xín Mần
20710
X. Chí Cà
20711
X. Pà Vầy Sủ
20712
X. Nàn Ma
20713
X. Bản Ngò
20714
X. Nấm Dẩn
20715
X. Nà Chì
20716
X. Khuôn Lùng
20717
X. Quảng Nguyên
20718
X. Chế Là
20719
X. Tả Nhìu
20720
X. Cốc Rế
20721
X. Thu Tà
20722
X. Ngán Chiên
20723
X. Trung Thịnh
20724
BCP. Xín Mần
20730

10. Mã bưu chính huyện Quang Bình Hà Giang là 20750

BC. Trung tâm huyện Quang Bình
20750
Huyện ủy
20751
Hội đồng nhân dân
20752
Ủy ban nhân dân
20753
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20754
TT. Yên Bình
20756
X. Tân Bắc
20757
X. Tân Thịnh
20758
X. Xuân Minh
20759
X. Tiên Nguyên
20760
X. Tân Nam
20761
X. Yên Thành
20762
X. Bản Rịa
20763
X. Bằng Lang
20764
X. Nà Khương
20765
X. Xuân Giang
20766
X. Tiên Yên
20767
X. Vĩ Thương
20768
X. Hương Sơn
20769
X. Yên Hà
20770
BCP. Quang Bình
20780

11. Mã bưu chính huyện Bắc Quang Hà Giang là 20800

BC. Trung tâm huyện Bắc Quang
20800
Huyện ủy
20801
Hội đồng nhân dân
20802
Ủy ban nhân dân
20803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20804
TT. Việt Quang
20806
X. Việt Vinh
20807
X. Đồng Tâm
20808
X. Đồng Tiến
20809
X. Tân Thành
20810
X. Tân Lập
20811
X. Tân Quang
20812
X. Việt Hồng
20813
X. Tiên Kiều
20814
X. Vĩnh Phúc
20815
X. Đồng Yên
20816
X. Đông Thành
20817
X. Vĩnh Hảo
20818
TT. Vĩnh Tuy
20819
X. Hùng An
20820
X. Quang Minh
20821
X. Vô Điếm
20822
X. Đức Xuân
20823
X. Liên Hiệp
20824
X. Hữu Sản
20825
X. Thượng Bình
20826
X. Kim Ngọc
20827
X. Bằng Hành
20828
BCP. Bắc Quang
20850
BC. Tân Quang
20851
BC. Hùng An
20852
BC. Vĩnh Tuy
20853
BC. Đồng Yên
20854

12. Mã bưu chính huyện Bắc Mê Hà Giang là 20900

BC. Trung tâm huyện Bắc Mê
20900
Huyện ủy
20901
Hội đồng nhân dân
20902
Ủy ban nhân dân
20903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
20904
TT. Yên Phú
20906
X. Yên Phong
20907
X. Giáp Trung
20908
X. Minh Sơn
20909
X. Yên Định
20910
X. Minh Ngọc
20911
X. Lạc Nông
20912
X. Thượng Tân
20913
X. Phiêng Luông
20914
X. Yên Cường
20915
X. Đường Hồng
20916
X. Đường Âm
20917
X. Phú Nam
20918
X. Yên Phong
20919
BCP. Bắc Mê
20950

Xem thêm: Hà Giang thuộc miền nào