Top 25+ Nhà xe Quảng Trị Đà Nẵng limosine và giường nằm

Danh sách các nhà xe Quảng Trị Đà Nẵng kèm thông tin về số điện thoại và địa chỉ giúp bạn dễ dàng liên hệ.

Xe limousine Quảng Trị – Đà Nẵng

xe limosine quảng trị đà nẵng

1. Tân Quang Dũng limousine

Loại xe: limousine

Giá vé: 180.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 0981.079.079.

2. Đồng Hành

Loại xe: limousine

Giá vé: 190.00 đồng/vé.

Số điện thoại: 0236.777.68.88

3. Xe PH

Loại xe: limousine

Giá vé: 190.00 đồng/vé.

Số điện thoại: 0921.095.555

4. Hiếu Hoa

Loại xe: giường nằm, limosine

Giá vé: tùy vào điểm đến.

Số điện thoại: 0905.888.547

5. Hải Hoàng Gia

Loại xe: limosine

Giá vé: 350.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 1900 6786

6. Tân Đức Nhân

Loại xe: limosine

Giá vé: 280.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 0961 303 103.

7. Hoàng Đức

Loại xe: limosine

Giá vé: 250.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 0836 424 343.

8. Hoàng Long Cô 2

Loại xe: limosine

Giá vé: 1.600.000/ xe.

Số điện thoại: 0981 269 339

Xe Đà Nẵng Quảng Trị giường nằm

xe đà nẵng quảng trị giường nằm

1. Xe Hải Hoàng Gia

Loại xe: giường nằm 32 chỗ

Giá vé: 280.000 đồng/ vé

Số điện thoại: 0962.164.777 hoặc SĐT 0945.458.668.

2. Hoàng Nam

Loại xe: giường nằm.

Giá vé: tùy vào điểm đến.

Số điện thoại: 0946 088 479

3. Sơn Đen

Loại xe: giường nằm.

Giá vé: 150.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 0905.814.885.

4. Điền Linh

Loại xe: giường nằm

Giá vé: 260.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 2633.650.116 – 02633.845.666

5. Vinh Thanh

Loại xe: giường nằm 40 chỗ

Giá vé: 120.000 đến 130.000 đồng/ vé.

Số điện thoại: 0935.735.786 – 0983.735.786 – 0976.735.786

6. Quốc Khánh

Loại xe: giường nằm 45 chỗ.

Giá vé: 200.000 đồng

Số điện thoại: 09.09.19.82.83 – 0903.100.188

7. Vân Tuyến

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: 200.000 đồng

Số điện thoại: 0979.118.700 hoặc 0975.252.171

8. Hoàng Long Đỏ

Loại xe: giường nằm 40 chỗ

Giá vé: 130.000 đồng.

Số điện thoại: 0233 3555 386.

9. Hùng Hiền

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: 150.000 đồng.

Số điện thoại: 0941.393.737

10. Hùng Đức

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: 110.000 đồng

Số điện thoại: 083.555.5551 – 0971.576.576.

11. Quốc Thưởng

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: 200.000 đồng.

Số điện thoại: 0913.645.027 – 0977.771.093.

12. Huệ Thi

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: liên hệ.

Số điện thoại: 097 713 37 44

13. Lâm Huề

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: 150.000 đồng.

Số điện thoại: 915.055.962 – 0912.677.995 – 0907.085.835

14. Việt Sơn Anh

Loại xe: giường nằm 40 chỗ.

Giá vé: tùy điểm đến.

Số điện thoại: 0919512568

15. Dương Vũ

Loại xe: giường nằm 44 chỗ.

Giá vé: tùy điểm đến.

Số điện thoại: 0935.517.226.

16. Dương Hồng

Loại xe: giường nằm 43 chỗ.

Giá vé: 220.000 đồng.

Số điện thoại: 0914.112.375 0- 0944.434.368

Lưu ý để thuận tiện cho việc sắp xếp công việc và thời gian di chuyển tuyến xe Quảng Trị Đà Nẵng bạn nên đặt trước 1 tuần để có giá và vị trí trên xe tốt nhất.