Mã bưu chính Hải Dương 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Hải Dương (hay Mã bưu điện Hải Dương, Zip Postal Code Hải Dương, Zip Code Hải Dương, Postal Code Hải Dương) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Hải Dương mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Hải Dương là 03000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả quận, huyện tại tỉnh Hải Dương như: Chí Linh, Kinh Môn, Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam SÁch, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

mã bưu chính hải dương

1. Mã bưu chính tỉnh Hải Dương là 03000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Hải Dương

03000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

03001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

03002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

03003

Ban Dân vận tỉnh ủy

03004

Ban Nội chính tỉnh ủy

03005

Đảng ủy khối cơ quan

03009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

03010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

03011

Báo Hải Dương

03016

Hội đồng nhân dân

03021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

03030

Tòa án nhân dân tỉnh

03035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

03036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

03040

Sở Công Thương

03041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03042

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

03043

Sở Tài chính

03045

Sở Thông tin và Truyền thông

03046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

03047

Công an tỉnh

03049

Sở Nội vụ

03051

Sở Tư pháp

03052

Sở Giáo dục và Đào tạo

03053

Sở Giao thông vận tải

03054

Sở Khoa học và Công nghệ

03055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03056

Sở Tài nguyên và Môi trường

03057

Sở Xây dựng

03058

Sở Y tế

03060

Bộ chỉ huy Quân sự

03061

Ban Dân tộc

03062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

03063

Thanh tra tỉnh

03064

Trường chính trị tỉnh

03065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

03066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

03067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

03070

Cục Thuế

03078

Cục Hải quan

03079

Cục Thống kê

03080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

03081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

03085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

03086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

03087

Liên đoàn Lao động tỉnh

03088

Hội Nông dân tỉnh

03089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

03090

Tỉnh đoàn

03091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

03092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

03093

2. Mã bưu chính thành phố Hải Dương là 03100

BC. Trung tâm thành phố Hải Dương

03100

Thành ủy

03101

Hội đồng nhân dân

03102

Ủy ban nhân dân

03103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03104

P. Trần Phú

03106

P. Quang Trung

03107

P. Nguyễn Trãi

03108

P. Bình Hàn

03109

P. Phạm Ngũ Lão

03110

P. Trần Hưng Đạo

03111

P. Lê Thanh Nghị

03112

P. Hải Tân

03113

P. Ngọc Châu

03114

P. Nhị Châu

03115

P. Cẩm Thượng

03116

P. Thanh Bình

03117

P. Tân Bình

03118

P. Thạch Khôi

03119

X. Tân Hưng

03120

X. Nam Đồng

03121

P. Ái Quốc

03122

X. An Châu

03123

X. Thượng Đạt

03124

P. Việt Hòa

03125

P. Tứ Minh

03126

BCP. Hải Dương

03150

BC. TMĐT Hải Dương

03151

BC. Hải Tân

03152

BC. Ngọc Châu

03153

BC. Thanh Bình

03154

BC. Tiền Trung

03155

BC. Hệ 1 Hải Dương

03199

3. Mã bưu chính thành phố Chí Linh Hải Dương là 03500

BC. Trung tâm thành phố Chí Linh

03500

Thị ủy

03501

Hội đồng nhân dân

03502

Ủy ban nhân dân

03503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03504

P. Sao Đỏ

03506

X. Văn Đức

03507

P. Hoàng Tân

03508

X. Hoàng Tiến

03509

P. Bến Tắm

03510

X. Hoàng Hoa Thám

03511

X. Bắc An

03512

X. Lê Lợi

03513

X. Hưng Đạo

03514

P. Phả Lại

03515

X. Cổ Thành

03516

X. Nhân Huệ

03517

P. Văn An

03518

P. Cộng Hòa

03519

P. Chí Minh

03520

P. Thái Học

03521

X. An Lạc

03522

X. Kênh Giang

03523

X. Tân Dân

03524

X. Đồng Lạc

03525

BCP. Chí Linh

03535

BC. Bến Tắm

03536

BC. Phả Lại

03537

BC. Lục Đầu Giang

03538

BC. Tân Dân

03539

4. Mã bưu chính thị xã Kinh Môn Hải Dương là 03400

BC. Trung tâm huyện Kinh Môn

03400

Huyện ủy

03401

Hội đồng nhân dân

03402

Ủy ban nhân dân

03403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03404

TT. Kinh Môn

03406

TT. Phú Thứ

03407

TT. Minh Tân

03408

X. Tân Dân

03409

X. Duy Tân

03410

X. Hoành Sơn

03411

X. Thất Hùng

03412

X. Bạch Đằng

03413

X. Lê Ninh

03414

X. Phúc Thành B

03415

X. Quang Trung

03416

X. Thăng Long

03417

X. Lạc Long

03418

X. Hiệp Hòa

03419

X. Thái Sơn

03420

X. Phạm Mệnh

03421

X. Hiệp Sơn

03422

X. An Sinh

03423

X. Thượng Quận

03424

X. An Phụ

03425

X. Hiệp An

03426

X. Long Xuyên

03427

X. Hiến Thành

03428

X. Minh Hòa

03429

X. Thái Thịnh

03430

BCP. Kinh Môn

03450

BC. Nhị Chiểu

03451

BC. Hoàng Thạch

03452

BC. Thái Mông

03453

5. Mã bưu chính huyện Bình Giang Hải Dương là 03700

BC. Trung tâm huyện Bình Giang

03700

Huyện ủy

03701

Hội đồng nhân dân

03702

Ủy ban nhân dân

03703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03704

TT. Kẻ Sặt

03706

X. Tráng Liệt

03707

X. Thúc Kháng

03708

X. Thái Dương

03709

X. Thái Hòa

03710

X. Tân Hồng

03711

X. Bình Minh

03712

X. Thái Học

03713

X. Bình Xuyên

03714

X. Nhân Quyền

03715

X. Cổ Bi

03716

X. Hồng Khê

03717

X. Long Xuyên

03718

X. Tân Việt

03719

X. Hùng Thắng

03720

X. Vĩnh Tuy

03721

X. Vĩnh Hồng

03722

X. Hưng Thịnh

03723

BCP. Bình Giang

03730

BC. Quán Gỏi

03731

BC. Thái Học

03732

6. Mã bưu chính huyện Cẩm Giàng Hải Dương là 03600

BC. Trung tâm huyện Cẩm Giàng

03600

Huyện ủy

03601

Hội đồng nhân dân

03602

Ủy ban nhân dân

03603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03604

TT. Cẩm Giàng

03606

TT. Lai Cách

03607

X. Cao An

03608

X. Đức Chính

03609

X. Cẩm Sơn

03610

X. Cẩm Văn

03611

X. Cẩm Vũ

03612

X. Cẩm Định

03613

X. Cẩm Hoàng

03614

X. Thạch Lỗi

03615

X. Cẩm Hưng

03616

X. Ngọc Liên

03617

X. Kim Giang

03618

X. Lương Điền

03619

X. Cẩm Điền

03620

X. Cẩm Phúc

03621

X. Tân Trường

03622

X. Cẩm Đông

03623

X. Cẩm Đoài

03624

BCP. Cẩm Giàng

03630

BC. Văn Thai

03631

BC. Cầu Ghẽ

03632

BC. Cẩm Giàng Ga

03633

BC. Phúc Điền

03634

BC. Đông Giao

03635

7. Mã bưu chính huyện Gia Lộc Hải Dương là 03650

BC. Trung tâm huyện Gia Lộc

03650

Huyện ủy

03651

Hội đồng nhân dân

03652

Ủy ban nhân dân

03653

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03654

TT. Gia Lộc

03656

X. Gia Khánh

03657

X. Gia Lương

03658

X. Tân Tiến

03659

X. Gia Xuyên

03660

X. Gia Tân

03661

X. Liên Hồng

03662

X. Thống Nhất

03663

X. Trùng Khánh

03664

X. Yết Kiêu

03665

X. Gia Hòa

03666

X. Phương Hưng

03667

X. Toàn Thắng

03668

X. Lê Lợi

03669

X. Phạm Trấn

03670

X. Nhật Tân

03671

X. Quang Minh

03672

X. Đồng Quang

03673

X. Đức Xương

03674

X. Thống Kênh

03675

X. Đoàn Thượng

03676

X. Hồng Hưng

03677

X. Hoàng Diệu

03678

BCP. Gia Lộc

03685

BC. Đoàn Thượng

03686

BC. Hồng Hưng

03687

8. Mã bưu chính huyện Kim Thành Hải Dương là 03300

BC. Trung tâm huyện Kim Thành

03300

Huyện ủy

03301

Hội đồng nhân dân

03302

Ủy ban nhân dân

03303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03304

TT. Phú Thái

03306

X. Phúc Thành A

03307

X. Kim Xuyên

03308

X. Việt Hưng

03309

X. Tuấn Hưng

03310

X. Thượng Vũ

03311

X. Lai Vu

03312

X. Cộng Hòa

03313

X. Cổ Dũng

03314

X. Ngũ Phúc

03315

X. Kim Đính

03316

X. Bình Dân

03317

X. Liên Hòa

03318

X. Đại Đức

03319

X. Tam Kỳ

03320

X. Đồng Gia

03321

X. Cẩm La

03322

X. Kim Tân

03323

X. Kim Khê

03324

X. Kim Anh

03325

X. Kim Lương

03326

BCP. Kim Thành

03350

BC. Lai Khê

03351

BC. Đồng Gia

03352

9. Mã bưu chính huyện Nam Sách Hải Dương là 03550

BC. Trung tâm huyện Nam Sách

03550

Huyện ủy

03551

Hội đồng nhân dân

03552

Ủy ban nhân dân

03553

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03554

TT. Nam Sách

03556

X. An Lâm

03557

X. Phú Điền

03558

X. Cộng Hòa

03559

X. An Bình

03560

X. Thanh Quang

03561

X. Nam Tân

03562

X. Nam Hưng

03563

X. Hợp Tiến

03564

X. Hiệp Cát

03565

X. Nam Chính

03566

X. Quốc Tuấn

03567

X. Nam Trung

03568

X. An Sơn

03569

X. Thái Tân

03570

X. Minh Tân

03571

X. Hồng Phong

03572

X. Nam Hồng

03573

X. Đồng Lạc

03574

BCP. Nam Sách

03585

BC. Thị Trấn Nam Sách

03586

BC. Thanh Quang

03587

10. Mã bưu chính huyện Ninh Giang Hải Dương là 03800

BC. Trung tâm huyện Ninh Giang

03800

Huyện ủy

03801

Hội đồng nhân dân

03802

Ủy ban nhân dân

03803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03804

TT. Ninh Giang

03806

X. Đồng Tâm

03807

X. Vĩnh Hòa

03808

X. Ninh Thành

03809

X. Tân Hương

03810

X. Nghĩa An

03811

X. Quyết Thắng

03812

X. Ứng Hoè

03813

X. Ninh Hòa

03814

X. Hồng Đức

03815

X. Vạn Phúc

03816

X. An Đức

03817

X. Hoàng Hanh

03818

X. Quang Hưng

03819

X. Tân Quang

03820

X. Văn Hội

03821

X. Văn Giang

03822

X. Hưng Thái

03823

X. Hưng Long

03824

X. Hồng Phúc

03825

X. Tân Phong

03826

X. Kiến Quốc

03827

X. Đông Xuyên

03828

X. Ninh Hải

03829

X. Hồng Dụ

03830

X. Hồng Thái

03831

X. Hồng Phong

03832

X. Hiệp Lực

03833

BCP. Ninh Giang

03850

BC. Cầu Ràm

03851

BC. Kiến Quốc

03852

11. Mã bưu chính huyện Thanh Hà Hải Dương là 03200

BC. Trung tâm huyện Thanh Hà

03200

Huyện ủy

03201

Hội đồng nhân dân

03202

Ủy ban nhân dân

03203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03204

TT. Thanh Hà

03206

X. Thanh Xá

03207

X. Thanh Xuân

03208

X. Liên Mạc

03209

X. Thanh Lang

03210

X. Thanh An

03211

X. Cẩm Chế

03212

X. Việt Hồng

03213

X. Tân Việt

03214

X. Hồng Lạc

03215

X. Quyết Thắng

03216

X. Tiền Tiến

03217

X. Thanh Hải

03218

X. Tân An

03219

X. Thanh Khê

03220

X. An Lương

03221

X. Phượng Hoàng

03222

X. Thanh Sơn

03223

X. Thanh Thủy

03224

X. Trường Thành

03225

X. Thanh Hồng

03226

X. Vĩnh Lập

03227

X. Thanh Cường

03228

X. Thanh Bính

03229

X. Hợp Đức

03230

BCP. Thanh Hà

03250

BC. Chợ Cháy

03251

BC. Chợ Hệ

03252

12. Mã bưu chính huyện Thanh Miện Hải Dương là 03750

BC. Trung tâm huyện Thanh Miện

03750

Huyện ủy

03751

Hội đồng nhân dân

03752

Ủy ban nhân dân

03753

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03754

TT. Thanh Miện

03756

X. Lam Sơn

03757

X. Phạm Kha

03758

X. Thanh Tùng

03759

X. Đoàn Tùng

03760

X. Hồng Quang

03761

X. Ngô Quyền

03762

X. Tân Trào

03763

X. Đoàn Kết

03764

X. Lê Hồng

03765

X. Cao Thắng

03766

X. Chi Lăng Bắc

03767

X. Chi Lăng Nam

03768

X. Diên Hồng

03769

X. Tiền Phong

03770

X. Thanh Giang

03771

X. Ngũ Hùng

03772

X. Tứ Cường

03773

X. Hùng Sơn

03774

BCP. Thanh Miện

03780

BC. Hồng Quang

03781

BC. Ngũ Hùng

03782

BC. Thanh Giang

03783

13. Mã bưu chính huyện Tứ Kỳ Hải Dương là 03900

BC. Trung tâm huyện Tứ Kỳ

03900

Huyện ủy

03901

Hội đồng nhân dân

03902

Ủy ban nhân dân

03903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

03904

TT. Tứ Kỳ

03906

X. Đông Kỳ

03907

X. Quang Phục

03908

X. Bình Lăng

03909

X. Tái Sơn

03910

X. Hưng Đạo

03911

X. Đại Đồng

03912

X. Kỳ Sơn

03913

X. Ngọc Sơn

03914

X. Ngọc Kỳ

03915

X. Tân Kỳ

03916

X. Dân Chủ

03917

X. Quảng Nghiệp

03918

X. Đại Hợp

03919

X. Quang Khải

03920

X. Minh Đức

03921

X. Tây Kỳ

03922

X. Văn Tố

03923

X. Phượng Kỳ

03924

X. Hà Kỳ

03925

X. Hà Thanh

03926

X. Tiên Động

03927

X. Nguyên Giáp

03928

X. Quang Trung

03929

X. Cộng Lạc

03930

X. An Thanh

03931

X. Tứ Xuyên

03932

BCP. Tứ Kỳ

03950

BC. Hưng Đạo

03951

BC. Cầu Xe

03952

Xem thêm: Hải Dương thuộc miền nào