Mã bưu chính Ninh Bình 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Ninh Bình (hay Mã bưu điện Ninh Bình, Zip Postal Code Ninh Bình, Zip Code Ninh Bình, Postal Code Ninh Bình là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Ninh Bình mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Ninh Bình là 08000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Ninh Bình như: thành phố Ninh Bình, Tam Hiệp, Gia Viễn, Nho Quan, Hoa Lư, Kim Khánh, Yên Sơn, Yên Mô…

mã bưu chính ninh bình

1. Mã bưu chính tỉnh Ninh Bình là 08000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Ninh Bình

08000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

08001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

08002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

08003

Ban Dân vận tỉnh ủy

08004

Ban Nội chính tỉnh ủy

08005

Đảng ủy khối cơ quan

08009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

08010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

08011

Báo Ninh Bình

08016

Hội đồng nhân dân

08021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

08030

Tòa án nhân dân tỉnh

08035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

08036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

08040

Sở Công Thương

08041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

08043

Sở Tài chính

08045

Sở Thông tin và Truyền thông

08046

Sở Văn hoá và Thể thao

08047

Sở Du lịch

08048

Công an tỉnh

08049

Sở Nội vụ

08051

Sở Tư pháp

08052

Sở Giáo dục và Đào tạo

08053

Sở Giao thông vận tải

08054

Sở Khoa học và Công nghệ

08055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08056

Sở Tài nguyên và Môi trường

08057

Sở Xây dựng

08058

Sở Y tế

08060

Bộ chỉ huy Quân sự

08061

Ban Dân tộc

08062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

08063

Thanh tra tỉnh

08064

Trường chính trị tỉnh

08065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

08066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

08067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

08070

Cục Thuế

08078

Cục Hải quan

08079

Cục Thống kê

08080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

08081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

08085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

08086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

08087

Liên đoàn Lao động tỉnh

08088

Hội Nông dân tỉnh

08089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

08090

Tỉnh đoàn

08091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

08092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

08093

2. Mã bưu chính thành phố Ninh Bình là 08100

BC. Trung tâm thành phố Ninh Bình

08100

Thành ủy

08101

Hội đồng nhân dân

08102

Ủy ban nhân dân

08103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08104

P. Thanh Bình

08106

P. Vân Giang

08107

P. Nam Bình

08108

P. Ninh Phong

08109

P. Ninh Sơn

08110

X. Ninh Phúc

08111

P. Bích Đào

08112

P. Đông Thành

08113

P. Ninh Khánh

08114

X. Ninh Nhất

08115

P. Tân Thành

08116

P. Phúc Thành

08117

P. Nam Thành

08118

X. Ninh Tiến

08119

BCP. Ninh Bình

08050

BC. KHL Ninh Bình

08051

BC. Tân Thành

08052

BC. Phuc Khánh

08053

BC. Hệ 1 Ninh Bình

08099

3. Mã bưu chính thành phố Tam Điệp Ninh Bình là 08500

BC. Trung tâm thành phố Tam Điệp

08500

Thành ủy

08501

Hội đồng nhân dân

08502

Ủy ban nhân dân

08503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08504

P. Bắc Sơn

08506

P. Trung Sơn

08507

P. Yên Bình

08508

P. Tân Bình

08509

X. Yên Sơn

08510

X. Quang Sơn

08511

P. Tây Sơn

08512

P. Nam Sơn

08513

X. Đông Sơn

08514

BCP. Tam Điệp

08550

BĐVHX Gềnh

08551

BĐVHX Quang Sơn 2

08552

BĐVHX Nông Trường Chè

08553

4. Mã bưu chính huyện Gia Viễn Ninh Bình là 08300

BC. Trung tâm huyện Gia Viễn

08300

Huyện ủy

08301

Hội đồng nhân dân

08302

Ủy ban nhân dân

08303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08304

TT. Me

08306

X. Gia Xuân

08307

X. Gia Trấn

08308

X. Gia Thanh

08309

X. Gia Vân

08310

X. Gia Hòa

08311

X. Gia Hưng

08312

X. Liên Sơn

08313

X. Gia Phú

08314

X. Gia Thịnh

08315

X. Gia Vượng

08316

X. Gia Phương

08317

X. Gia Lập

08318

X. Gia Tân

08319

X. Gia Thắng

08320

X. Gia Trung

08321

X. Gia Tiến

08322

X. Gia Lạc

08323

X. Gia Minh

08324

X. Gia Phong

08325

X. Gia Sinh

08326

BCP. Gia Viễn

08350

BC. Gián Khẩu

08351

5. Mã bưu chính huyện Nho Quan Ninh Bình là 08400

BC. Trung tâm huyện Nho Quan

08400

Huyện ủy

08401

Hội đồng nhân dân

08402

Ủy ban nhân dân

08403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08404

TT. Nho Quan

08406

X. Lạng Phong

08407

X. Lạc Vân

08408

X. Đức Long

08409

X. Gia Tường

08410

X. Gia Thủy

08411

X. Gia Lâm

08412

X. Gia Sơn

08413

X. Xích Thổ

08414

X. Thạch Bình

08415

X. Phu Sơn

08416

X. Đồng Phong

08417

X. Yên Quang

08418

X. Văn Phong

08419

X. Thượng Hòa

08420

X. Thanh Lạc

08421

X. Sơn Thành

08422

X. Sơn Lai

08423

X. Sơn Hà

08424

X. Quỳnh Lưu

08425

X. Phu Lộc

08426

X. Văn Phu

08427

X. Văn Phương

08428

X. Cuc Phương

08429

X. Kỳ Phu

08430

X. Phú Long

08431

X. Quảng Lạc

08432

BCP. Nho Quan

08450

BC. Y Na

08451

BC. Quỳnh Sơn

08452

BC. Rịa

08453

BĐVHX Trung tâm vung cao

08454

6. Mã bưu chính huyện Yên Mô Ninh Bình là 08600

BC. Trung tâm huyện Yên Mô

08600

Huyện ủy

08601

Hội đồng nhân dân

08602

Ủy ban nhân dân

08603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08604

TT. Yên Thịnh

08606

X. Yên Phong

08607

X. Khánh Thịnh

08608

X. Khánh Dương

08609

X. Khánh Thượng

08610

X. Mai Sơn

08611

X. Yên Thắng

08612

X. Yên Hòa

08613

X. Yên Hưng

08614

X. Yên Từ

08615

X. Yên Nhân

08616

X. Yên Mỹ

08617

X. Yên Thành

08618

X. Yên Mạc

08619

X. Yên Đồng

08620

X. Yên Thái

08621

X. Yên Lâm

08622

BCP. Yên Mô

08650

BC. Yên Phong

08651

BC. Thanh Sơn

08652

BC. Chợ But

08653

7. Mã bưu chính huyện Kim Sơn Ninh Bình là 08700

BC. Trung tâm huyện Kim Sơn

08700

Huyện ủy

08701

Hội đồng nhân dân

08702

Ủy ban nhân dân

08703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08704

TT. Phát Diệm

08706

X. Hung Tiến

08707

X. Quang Thiện

08708

X. Như Hòa

08709

X. Ân Hòa

08710

X. Kim Định

08711

X. Hồi Ninh

08712

X. Chất Bình

08713

X. Chính Tâm

08714

X. Xuân Thiện

08715

X. Yên Mật

08716

X. Đồng Hướng

08717

X. Kim Chính

08718

X. Thượng Kiệm

08719

X. Lưu Phương

08720

X. Tân Thành

08721

X. Yên Lộc

08722

X. Lai Thành

08723

X. Định Hóa

08724

X. Văn Hải

08725

X. Kim Tân

08726

X. Kim Mỹ

08727

X. Cồn Thoi

08728

X. Kim Hải

08729

X. Kim Trung

08730

X. Kim Đông

08731

TT. Bình Minh

08732

BCP. Kim Sơn

08750

BC. Quy Hậu

08751

BC. Yên Hòa

08752

BC. Bình Minh

08753

BĐVHX Lai Thành 2

08754

8. Mã bưu chính huyện Yên Khánh Ninh Bình là 08800

BC. Trung tâm huyện Yên Khánh

08800

Huyện ủy

08801

Hội đồng nhân dân

08802

Ủy ban nhân dân

08803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08804

TT. Yên Ninh

08806

X. Khánh Lợi

08807

X. Khánh Thiện

08808

X. Khánh Tiên

08809

X. Khánh Hải

08810

X. Khánh Cư

08811

X. Khánh An

08812

X. Khánh Phú

08813

X. Khánh Hòa

08814

X. Khánh Vân

08815

X. Khánh Mậu

08816

X. Khánh Cường

08817

X. Khánh Trung

08818

X. Khánh Hội

08819

X. Khánh Hồng

08820

X. Khánh Nhạc

08821

X. Khánh Thủy

08822

X. Khánh Công

08823

X. Khánh Thành

08824

BCP. Yên Khánh

08850

BC. Chợ Xanh

08851

BC. Khánh Phu

08852

BC. Chợ Cát

08853

BC. Khánh Nhạc

08854

9. Mã bưu chính huyện Hoa Lư Ninh Bình là 08200

BC. Trung tâm huyện Hoa Lư

08200

Huyện ủy

08201

Hội đồng nhân dân

08202

Ủy ban nhân dân

08203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08204

TT. Thiên Tôn

08206

X. Ninh Khang

08207

X. Ninh Giang

08208

X. Ninh Mỹ

08209

X. Ninh Hòa

08210

X. Trường Yên

08211

X. Ninh Xuân

08212

X. Ninh Hải

08213

X. Ninh Thắng

08214

X. Ninh Vân

08215

X. Ninh An

08216

BCP. Hoa Lư

08250

BC. Trường Yên

08251

BC. Bích Động

08252

BC. Cầu Yên

08253

Xem thêm: Ninh Bình thuộc miền nào