Mã bưu chính Kon Tum 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Kon Tum (hay Mã bưu điện Kon Tum, Zip Postal Code Kon Tum, Zip Code Kon Tum, Postal Code Kon Tum) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Kon Tum mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Kon Tum (mã bưu điện Kon Tum, mã ZIP Code Kon Tum) là 60000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Kon Tum như: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai…

mã bưu chính kon tum

1. Mã bưu chính tỉnh Kon Tum là 60000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Kon Tum

60000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

60001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

60002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

60003

Ban Dân vận tỉnh ủy

60004

Ban Nội chính tỉnh ủy

60005

Đảng ủy khối cơ quan

60009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

60010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

60011

Báo Kon Tum

60016

Hội đồng nhân dân

60021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

60030

Tòa án nhân dân tỉnh

60035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

60036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

60040

Sở Công Thương

60041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

60042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

60043

Sở Ngoại vụ

60044

Sở Tài chính

60045

Sở Thông tin và Truyền thông

60046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

60047

Công an tỉnh

60049

Sở Nội vụ

60051

Sở Tư pháp

60052

Sở Giáo dục và Đào tạo

60053

Sở Giao thông vận tải

60054

Sở Khoa học và Công nghệ

60055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

60056

Sở Tài nguyên và Môi trường

60057

Sở Xây dựng

60058

Sở Y tế

60060

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

60061

Ban Dân tộc

60062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

60063

Thanh tra tỉnh

60064

Trường chính trị tỉnh

60065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

60066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

60067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

60070

Cục Thuế

60078

Chi Cục Hải quan

60079

Cục Thống kê

60080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

60081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

60085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

60086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

60087

Liên đoàn Lao động tỉnh

60088

Hội Nông dân tỉnh

60089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

60090

Tỉnh Đoàn

60091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

60092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

60093

2. Mã bưu chính thành phố Kon Tum là 60100

BC. Trung tâm thành phố Kon Tum

60100

Thành ủy

60101

Hội đồng nhân dân

60102

Ủy ban nhân dân

60103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60104

P. Quyết Thắng

60106

P. Quang Trung

60107

P. Thắng Lợi

60108

P. Trường Chinh

60109

P. Duy Tân

60110

P. Ngô Mây

60111

P. Nguyễn Trãi

60112

P. Trần Hưng Đạo

60113

P. Lê Lợi

60114

P. Thống Nhất

60115

X. Đắk Rơ Wa

60116

X. Đắk Blà

60117

X. Đắk Cấm

60118

X. Vinh Quang

60119

X. Ngọk Bay

60120

X. Kroong

60121

X. Đăk Năng

60122

X. Đoàn Kết

60123

X. Ia Chim

60124

X. Hòa Bình

60125

X. Chư Hreng

60126

BCP. Kon Tum

60150

BC. Bến Xe

60151

BC. Duy Tân

60152

BC. Phan Đình Phùng

60153

BC. Trung Tín

60154

BC. Hoà Bình

60155

BC. HCC Kon Tum

60198

BC. Hệ 1 Kon Tum

60199

3. Mã bưu chính huyện Kon Rẫy Kon Tum là 60200

BC. Trung tâm huyện Kon Rẫy

60200

Huyện ủy

60201

Hội đồng nhân dân

60202

Ủy ban nhân dân

60203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60204

TT. Đắk Rve

60206

X. Đắk Kôi

60207

X. Đắk Tơ Lung

60208

X. Đắk Tờ Re

60209

X. Đắk Ruồng

60210

X. Tân Lập

60211

X. Đắk Pne

60212

BCP. Kon Rẫy

60225

BC. Đắk Ruồng

60226

4. Mã bưu chính huyện Kon Plông Kon Tum là 60250

BC. Trung tâm huyện Kon Plông

60250

Huyện ủy

60251

Hội đồng nhân dân

60252

Ủy ban nhân dân

60253

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60254

X. Đắk Long

60256

X. Hiếu

60257

X. Pờ Ê

60258

X. Ngok Tem

60259

X. Đắk Ring

60260

X. Đắk Nên

60261

X. Măng Bút

60262

X. Đắk Tăng

60263

X. Măng Cành

60264

BCP. Kon Plông

60275

BC. Măng Đen

60276

5. Mã bưu chính huyện Tu Mơ Rông Kon Tum là 60300

BC. Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

60300

Huyện ủy

60301

Hội đồng nhân dân

60302

Ủy ban nhân dân

60303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60304

X. Đắk Hà

60306

X. Tu Mơ Rông

60307

X. Ngọc Yêu

60308

X. Văn Xuôi

60309

X. Ngọc Lây

60310

X. Măng Ri

60311

X. Đắk Na

60312

X. Đắk Sao

60313

X. Tê Xăng

60314

X. Đắk Rơ Ông

60315

X. Đắk Tơ Kan

60316

BCP. Tu Mơ Rông

60350

6. Mã bưu chính huyện Đắk Glei Kon Tum là 60400

BC. Trung tâm huyện Đắk Glei

60400

Huyện ủy

60401

Hội đồng nhân dân

60402

Ủy ban nhân dân

60403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60404

TT. Đắk Glei

60406

X. Xốp

60407

X. Ngọc Linh

60408

X. Mường Hoong

60409

X. Đắk Choong

60410

X. Đắk Man

60411

X. Đắk Plô

60412

X. Đắk Nhoong

60413

X. Đắk Pét

60414

X. Đắk KRoong

60415

X. Đắk Môn

60416

X. Đắk Long

60417

BCP. Đắk Glei

60450

7. Mã bưu chính huyện Ngọc Hồi Kon Tum là 60500

BC. Trung tâm huyện Ngọc Hồi

60500

Huyện ủy

60501

Hội đồng nhân dân

60502

Ủy ban nhân dân

60503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60504

TT. Plei Cần

60506

X. Đắk Ang

60507

X. Đắk Dục

60508

X. Đắk Nông

60509

X. Đắk Xú

60510

X. Pờ Y

60511

X. Đắk Kan

60512

X. Sa Loong

60513

BCP. Ngọc Hồi

60550

8. Mã bưu chính huyện Đắk Hà Kon Tum là 60600

BC. Trung tâm huyện Đắk Hà

60600

Huyện ủy

60601

Hội đồng nhân dân

60602

Ủy ban nhân dân

60603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60604

TT. Đắk Hà

60606

X. Đăk Ngọk

60607

X. Đắk PXi

60608

X. Đắk Ui

60609

X. Đăk Long

60610

X. Đắk HRing

60611

X. Đắk Mar

60612

X. Hà Mòn

60613

X. Đắk La

60614

X. Ngok Wang

60615

X. Ngok Réo

60616

BCP. Đắk Hà

60625

9. Mã bưu chính huyện Đắk Tô Kon Tum là 60650

BC. Trung tâm huyện Đắk Tô

60650

Huyện ủy

60651

Hội đồng nhân dân

60652

Ủy ban nhân dân

60653

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60654

TT. Đắk Tô

60656

X. Kon Đào

60657

X. Văn Lem

60658

X. Đắk Trăm

60659

X. Đắk Rơ Nga

60660

X. Ngọk Tụ

60661

X. Tân Cảnh

60662

X. Pô Kô

60663

X. Diên Bình

60664

BCP. Đắk Tô

60675

10. Mã bưu chính huyện Sa Thầy Kon Tum là 60700

BC. Trung tâm huyện Sa Thầy

60700

Huyện ủy

60701

Hội đồng nhân dân

60702

Ủy ban nhân dân

60703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60704

TT. Sa Thầy

60706

X. Sa Nghĩa

60707

X. Hơ Moong

60708

X. Sa Nhơn

60709

X. Rơ Kơi

60710

X. Mô Rai

60711

X. Sa Sơn

60712

X. Ya Xiêr

60713

X. Sa Bình

60714

X. Ya ly

60715

X. Ya Tăng

60716

BCP. Sa Thầy

60750

BC. Ia H’Drai

60751

11. Mã bưu chính huyện Ia H’Drai Kon Tum là 60800

BC. Trung tâm huyện Ia H’Drai

60800

Huyện ủy

60801

Hội đồng nhân dân

60802

Ủy ban nhân dân

60803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

60804

X. Ia Tơi

60806

X. Ia Dom

60807

X. Ia Đal

60808

BCP. Ia H’Drai

60850

Xem thêm: Kon Tum thuộc miền nào