Mã bưu chính Điện Biên 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Điện Biên (hay Mã bưu điện Điện Biên, Zip Postal Code Điện Biên, Zip Code Điện Biên, Postal Code Điện Biên) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu tỉnh Điện Biên mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Điện Biên (mã bưu điện Điện Biên, mã ZIP Code Điện Biên) là 32000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Điện Biên như: Điện Biên Phủ, Mường Lay, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo…

mã bưu chính điện biên

1. Mã bưu chính tỉnh Điện Biên là 32000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Điện Biên

32000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

32001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

32002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

32003

Ban Dân vận tỉnh ủy

32004

Ban Nội chính tỉnh ủy

32005

Đảng ủy khối cơ quan

32009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

32010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

32011

Báo Điện Biên

32016

Hội đồng nhân dân

32021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

32030

Tòa án nhân dân tỉnh

32035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

32036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

32040

Sở Công Thương

32041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

32042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

32043

Sở Ngoại vụ

32044

Sở Tài chính

32045

Sở Thông tin và Truyền thông

32046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

32047

Công an tỉnh

32049

Sở Nội vụ

32051

Sở Tư pháp

32052

Sở Giáo dục và Đào tạo

32053

Sở Giao thông vận tải

32054

Sở Khoa học và Công nghệ

32055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

32056

Sở Tài nguyên và Môi trường

32057

Sở Xây dựng

32058

Sở Y tế

32060

Bộ chỉ huy Quân sự

32061

Ban Dân tộc

32062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

32063

Thanh tra tỉnh

32064

Trường chính trị tỉnh

32065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

32066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

32067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

32070

Cục Thuế

32078

Cục Hải quan

32079

Cục Thống kê

32080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

32081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

32085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

32086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

32087

Liên đoàn Lao động tỉnh

32088

Hội Nông dân tỉnh

32089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

32090

Tỉnh Đoàn

32091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

32092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

32093

2. Mã bưu chính thành phố Điện Biên Phủ là 32100

BC. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

32100

Thành ủy

32101

Hội đồng nhân dân

32102

Ủy ban nhân dân

32103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32104

P. Him Lam

32106

X. Thanh Minh

32107

P. Thanh Trường

32108

P. Thanh Bình

32109

P. Tân Thanh

32110

P. Mường Thanh

32111

P. Noong Bua

32112

P. Nam Thanh

32113

X. Tà Lèng

32114

BCP. Điện Biên Phủ

32150

BC. KHL Điện Biên Phủ

32151

BC. Him Lam

32152

BC.Thanh Trường

32153

BC. Thanh Bình

32154

BC. Nam Thanh

32155

BC. Hệ 1 Điện Biên

32199

3. Mã bưu chính thị xã Mường Lay Điện Biên là 32700

BC. Trung tâm thị xã Mường Lay

32700

Thị ủy

32701

Hội đồng nhân dân

32702

Ủy ban nhân dân

32703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32704

P. Na Lay

32706

P. Sông Đà

32707

X. Lay Nưa

32708

BCP. Mường Lay

32725

BC. Nậm Cản

32726

4. Mã bưu chính huyện Điện Biên Điện Biên là 32200

BC. Trung tâm huyện Điện Biên

32200

Huyện ủy

32201

Hội đồng nhân dân

32202

Ủy ban nhân dân

32203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32204

X. Sam Mứn

32206

X. Noọng Hẹt

32207

X. Thanh An

32208

X. Thanh Xương

32209

X. Pá Khoang

32210

X. Mường Phăng

32211

X. Nà Nhạn

32212

X. Nà Tấu

32213

X. Mường Pồn

32214

X. Hua Thanh

32215

X. Thanh Nưa

32216

X. Thanh Luông

32217

X. Thanh Hưng

32218

X. Thanh Chăn

32219

X. Thanh Yên

32220

X. Noong Luống

32221

X. Pa Thơm

32222

X. Pom Lót

32223

X. Hẹ Muông

32224

X. Na Ư

32225

X. Núa Ngam

32226

X. Na Tông

32227

X. Mường Nhà

32228

X. Phu Luông

32229

X. Mường Lói

32230

BCP. Điện Biên

32250

BC. Bản Phủ

32251

5. Mã bưu chính huyện Điện Biên Đông Điện Biên là 32300

BC. Trung tâm huyện Điện Biên Đông

32300

Huyện ủy

32301

Hội đồng nhân dân

32302

Ủy ban nhân dân

32303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32304

TT. Điện Biên Đông

32306

X. Phì Nhừ

32307

X. Chiềng Sơ

32308

X. Xa Dung

32309

X. Na Son

32310

X. Pu Nhi

32311

X. Nong U

32312

X. Keo Lôm

32313

X. Phình Giàng

32314

X. Pú Hồng

32315

X. Tìa Dình

32316

X. Háng Lìa

32317

X. Luân Giói

32318

X. Mường Luân

32319

BCP. Điện Biên Đông

32350

6. Mã bưu chính huyện Mường Ảng Điện Biên là 32400

BC. Trung tâm huyện Mường Ảng

32400

Huyện ủy

32401

Hội đồng nhân dân

32402

Ủy ban nhân dân

32403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32404

TT. Mường Ảng

32406

X. Ảng Tở

32407

X. Ngối Cáy

32408

X. Mường Đăng

32409

X. Ảng Nưa

32410

X. Ảng Cang

32411

X. Nặm Lịch

32412

X. Mường Lạn

32413

X. Xuân Lao

32414

X. Búng Lao

32415

BCP. Mường Ảng

32450

7. Mã bưu chính huyện Tuần Giáo Điện Biên là 32500

BC. Trung tâm huyện Tuần Giáo

32500

Huyện ủy

32501

Hội đồng nhân dân

32502

Ủy ban nhân dân

32503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32504

TT. Tuần Giáo

32506

X. Quài Cang

32507

X. Tỏa Tình

32508

X. Ta Ma

32509

X. Phình Sáng

32510

X. Nà Tòng

32511

X. Rạng Đông

32512

X. Pú Nhung

32513

X. Quài Nưa

32514

X. Mùn Chung

32515

X. Mường Mùn

32516

X. Pú Xi

32517

X. Mường Khong

32518

X. Mường Thín

32519

X. Nà Sáy

32520

X. Chiềng Sinh

32521

X. Chiềng Đông

32522

X. Tênh Phông

32523

X. Quài Tở

32524

BCP. Tuần Giáo

32550

8. Mã bưu chính huyện Tủa Chùa Điện Biên là 32600

BC. Trung tâm huyện Tủa Chùa

32600

Huyện ủy

32601

Hội đồng nhân dân

32602

Ủy ban nhân dân

32603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32604

TT. Tủa Chùa

32606

X. Mường Báng

32607

X. Xá Nhè

32608

X. Mường Đun

32609

X. Tủa Thàng

32610

X. Huổi Só

32611

X. Xín Chải

32612

X. Tả Sìn Thàng

32613

X. Lao Xả Phình

32614

X. Trung Thu

32615

X. Tả Phìn

32616

X. Sính Phình

32617

BCP. Tủa Chùa

32650

9. Mã bưu chính huyện Mường Chà Điện Biên là 32750

BC. Trung tâm huyện Mường Chà

32750

Huyện ủy

32751

Hội đồng nhân dân

32752

Ủy ban nhân dân

32753

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32754

TT. Mường Chà

32756

X. Huổi Mí

32757

X. Nậm Nèn

32758

X. Pa Ham

32759

X. Xá Tổng

32760

X. Hừa Ngài

32761

X. Huổi Lèng

32762

X. Mường Tùng

32763

X. Ma Thì Hồ

32764

X. Sa Lông

32765

X. Na Sang

32766

X. Mường Mươn

32767

BCP. Mường Chà

32775

10. Mã bưu chính huyện Nậm Pồ Điện Biên là 32800

BC. Trung tâm huyện Nậm Pồ

32800

Huyện ủy

32801

Hội đồng nhân dân

32802

Ủy ban nhân dân

32803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32804

X. Nà Hỳ

32806

X. Si Pa Phìn

32807

X. Phìn Hồ

32808

X. Chà Nưa

32809

X. Chà Tở

32810

X. Nậm Khăn

32811

X. Pa Tần

32812

X. Chà Cang

32813

X. Nậm Tin

32814

X. Na Cô Sa

32815

X. Nà Khoa

32816

X. Nậm Nhừ

32817

X. Nậm Chua

32818

X. Nà Bủng

32819

X. Vàng Đán

32820

BCP. Nậm Pồ

32850

11. Mã bưu chính huyện Mường Nhé Điện Biên là 32900

BC. Trung tâm huyện Mường Nhé

32900

Huyện ủy

32901

Hội đồng nhân dân

32902

Ủy ban nhân dân

32903

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32904

X. Mường Nhé

32906

X. Nậm Vì

32907

X. Chung Chải

32908

X. Leng Su Sìn

32909

X. Sen Thượng

32910

X. Sín Thầu

32911

X. Nậm Kè

32912

X. Quảng Lâm

32913

X. Pá Mỳ

32914

X. Huổi Lếnh

32915

X. Mường Toong

32916

BCP. Mường Nhé

32950

Xem thêm: Điện Biên thuộc miền nào