Mã bưu chính Hậu Giang 2023 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Hậu Giang (hay Mã bưu điện Hậu Giang, Zip Postal Code Hậu Giang, Zip Code Hậu Giang, Postal Code Hậu Giang) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Hậu Giang mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

 

mã bưu chính có mấy số

 

Mã bưu chính Hậu Giang là 95000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Bạc Liêu như: Vị Thanh, Ngã Bảy, Long Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A, Lonh Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy…

mã bưu chính hậu giang

1. Mã bưu chính tỉnh Hậu Giang là 95000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Hậu Giang

95000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

95001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

95002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

95003

Ban Dân vận tỉnh ủy

95004

Ban Nội chính tỉnh ủy

95005

Đảng ủy khối cơ quan

95009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

95010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

95011

Báo Hậu Giang

95016

Hội đồng nhân dân

95021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

95030

Tòa án nhân dân tỉnh

95035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

95036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

95040

Sở Công Thương

95041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

95042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

95043

Sở Tài chính

95045

Sở Thông tin và Truyền thông

95046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

95047

Công an tỉnh

95049

Sở Nội vụ

95051

Sở Tư pháp

95052

Sở Giáo dục và Đào tạo

95053

Sở Giao thông vận tải

95054

Sở Khoa học và Công nghệ

95055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

95056

Sở Tài nguyên và Môi trường

95057

Sở Xây dựng

95058

Sở Y tế

95060

Bộ chỉ huy Quân sự

95061

Ban Dân tộc

95062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

95063

Thanh tra tỉnh

95064

Trường chính trị tỉnh

95065

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam

95066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

95067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

95070

Cục Thuế

95078

Chi cục Hải quan

95079

Cục Thống kê

95080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

95081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

95085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

95086

Hội Văn học nghệ thuật

95087

Liên đoàn Lao động tỉnh

95088

Hội Nông dân tỉnh

95089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

95090

Tỉnh đoàn

95091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

95092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

95093

2. Mã bưu chính thành phố Vị Thanh Hậu Giang là 95100

BC. Trung tâm thành phố Vị Thanh

95100

Thành ủy

95101

Hội đồng nhân dân

95102

Ủy ban nhân dân

95103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95104

P. 1

95106

P. 5

95107

P. 4

95108

X. Vị Tân

95109

P. 7

95110

P. 3

95111

X. Hoả Lựu

95112

X. Tân Tiến

95113

X. Hoả Tiến

95114

BCP. Vị Thanh

95150

BC. Phường 1

95151

BC. Phường 7

95152

BĐVHX Tân Tiến

95153

BC. Hệ 1 Hậu Giang

95199

3. Mã bưu chính thành phố Ngã Bảy Hậu Giang là 95600

BC. Trung tâm thành phố Ngã Bảy

95600

Thành ủy

95601

Hội đồng nhân dân

95602

Ủy ban nhân dân

95603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95604

P. Ngã Bảy

95606

X. Đại Thành

95607

X. Hiệp Lợi

95608

P. Lái Hiếu

95609

P. Hiệp Thành

95610

X. Tân Thành

95611

BCP. Ngã Bảy

95650

BC. Phường Ngã Bảy

95651

4. Mã bưu chính thị xã Long Mỹ Hậu Giang là 95400

BC. Trung tâm thị xã Long Mỹ

95400

Thị ủy

95401

Hội đồng nhân dân

95402

Ủy ban nhân dân

95403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95404

P. Bình Thạnh

95406

P. Vĩnh Tường

95407

P. Thuận An

95408

X. Long Phú

95409

X. Long Trị A

95410

X. Long Bình

95411

X. Long Trị

95412

X. Tân Phú

95413

P. Trà Lồng

95414

BCP. Long Mỹ

95450

BC. Trà Lồng

95451

5. Mã bưu chính huyện Vị Thủy Hậu Giang là 95200

BC. Trung tâm huyện Vị Thủy

95200

Huyện ủy

95201

Hội đồng nhân dân

95202

Ủy ban nhân dân

95203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95204

TT. Nàng Mau

95206

X. Vị Thắng

95207

X. Vị Trung

95208

X. Vĩnh Tường

95209

X. Vĩnh Trung

95210

X. Vị Bình

95211

X. Vị Thanh

95212

X. Vị Đông

95213

X. Vị Thuỷ

95214

X. Vĩnh Thuận Tây

95215

BCP. Vị Thủy

95250

BC. Vị Thanh

95251

6. Mã bưu chính huyện Long Mỹ Hậu Giang là 95300

BC. Trung tâm huyện Long Mỹ

95300

Huyện ủy

95301

Hội đồng nhân dân

95302

Ủy ban nhân dân

95303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95304

X. Vĩnh Viễn

95306

X. Vĩnh Viễn A

95307

X. Lương Nghĩa

95308

X. Lương Tâm

95309

X. Xà Phiên

95310

X. Thuận Hòa

95311

X. Thuận Hưng

95312

X. Vĩnh Thuận Đông

95313

BCP. Long Mỹ

95350

BC. Vĩnh Viễn

95351

7. Mã bưu chính huyện Phụng Hiệp Hậu Giang là 95500

BC. Trung tâm huyện Phụng Hiệp

95500

Huyện ủy

95501

Hội đồng nhân dân

95502

Ủy ban nhân dân

95503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95504

TT. Cây Dương

95506

X. Phụng Hiệp

95507

X. Hòa Mỹ

95508

X. Hiệp Hưng

95509

TT. Búng Tàu

95510

X. Tân Phước Hưng

95511

X. Tân Long

95512

X. Long Thạnh

95513

X. Thạnh Hòa

95514

X. Bình Thành

95515

X. Tân Bình

95516

TT. Kinh Cùng

95517

X. Hòa An

95518

X. Phương Bình

95519

X. Phương Phú

95520

BCP. Phụng Hiệp

95550

BC. Hòa Mỹ

95551

BC. Tân Phước Hưng

95552

BC. Cầu Trắng

95553

BC. Long Thạnh

95554

BC. Hòa An

95555

BC. Phương Bình

95556

BĐVHX Cầu Mong

95557

8. Mã bưu chính huyện Châu Thành Hậu Giang là 95700

BC. Trung tâm huyện Châu Thành

95700

Huyện ủy

95701

Hội đồng nhân dân

95702

Ủy ban nhân dân

95703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95704

TT. Ngã Sáu

95706

X. Phú Hữu

95707

X. Phú An

95708

X. Đông Thạnh

95709

X. Đông Phước A

95710

X. Đông Phước

95711

X. Phú Tân

95712

TT. Mái Dầm

95713

X. Đông Phú

95714

BCP. Châu Thành

95750

BC. Mái Dầm

95751

9. Mã bưu chính huyện Châu Thành A Hậu Giang là 95800

BC. Trung tâm huyện Châu Thành A

95800

Huyện ủy

95801

Hội đồng nhân dân

95802

Ủy ban nhân dân

95803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

95804

TT. Một Ngàn

95806

TT. Rạch Gòi

95807

X. Nhơn Nghĩa A

95808

X. Trường Long A

95809

X. Trường Long Tây

95810

X. Tân Hoà

95811

TT. Bảy Ngàn

95812

X. Thạnh Xuân

95813

X. Tân Phú Thạnh

95814

TT. Cái Tắc

95815

BCP. Châu Thành A

95850

BC. Tân Hòa

95851

BC. Thạnh Xuân

95852

BC. Tân Phú Thạnh

95853

BC. Cái Tắc

95854

Xem thêm: Hậu Giang thuộc miền nào