Mã bưu chính Đắk Nông 2024 cập nhật mới nhất hiện nay

Mã bưu chính Đắk Nông (hay Mã bưu điện Đắk Nông, Zip Postal Code Đắk Nông, Zip Code Đắk Nông, Postal Code Đắk Nông) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Đắk Nông mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Đắk Nông là 65000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Đắk Nông như: Gia Nghĩa, Tuy Đức, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’Lấp, Đắk Glong…

Mã bưu chính Đắk Nông

1. Mã bưu chính tỉnh Đắk Nông là 65000

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

BC. Trung tâm tỉnh Đắk Nông

65000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

65001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

65002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

65003

Ban Dân vận tỉnh ủy

65004

Ban Nội chính tỉnh ủy

65005

Đảng ủy khối cơ quan

65009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

65010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

65011

Báo Đắk Nông

65016

Hội đồng nhân dân

65021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

65030

Tòa án nhân dân tỉnh

65035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

65036

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

65040

Sở Công Thương

65041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

65042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

65043

Sở Tài chính

65045

Sở Thông tin và Truyền thông

65046

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

65047

Công an tỉnh

65049

Sở Nội vụ

65051

Sở Tư pháp

65052

Sở Giáo dục và Đào tạo

65053

Sở Giao thông vận tải

65054

Sở Khoa học và Công nghệ

65055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

65056

Sở Tài nguyên và Môi trường

65057

Sở Xây dựng

65058

Sở Y tế

65060

Bộ chỉ huy Quân sự

65061

Ban Dân tộc

65062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

65063

Thanh tra tỉnh

65064

Trường chính trị tỉnh

65065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

65066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

65067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

65070

Cục Thuế

65078

Cục Hải quan

65079

Cục Thống kê

65080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

65081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

65085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

65086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

65087

Liên đoàn Lao động tỉnh

65088

Hội Nông dân tỉnh

65089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

65090

Tỉnh Đoàn

65091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

65092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

65093

2. Mã bưu chính thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông là 65100

BC. Trung tâm thành phố Gia Nghĩa

65100

Thị ủy

65101

Hội đồng nhân dân

65102

Ủy ban nhân dân

65103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65104

P. Nghĩa Thành

65106

X. Quảng Thành

65107

P. Nghĩa Đức

65108

X. Đắk Nia

65109

P. Nghĩa Trung

65110

P. Nghĩa Tân

65111

P. Nghĩa Phú

65112

X. Đăk R’moan

65113

BCP. Gia Nghĩa

65150

BC. KHL Gia Nghĩa

65151

BC. Bưu điện 23 tháng 3

65152

BC. HCC Đắk Nông

65198

BC. Hệ 1 Đắk Nông

65199

3. Mã bưu chính huyện Đắk Glong Đắk Nông là 65200

BC. Trung tâm huyện Đắk Glong

65200

Huyện ủy

65201

Hội đồng nhân dân

65202

Ủy ban nhân dân

65203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65204

X. Quảng Khê

65206

X. Đắk Plao

65207

X. Đắk Som

65208

X. Đắk R’măng

65209

X. Đắk Ha

65210

X. Quảng Sơn

65211

X. Quảng Hoà

65212

BCP. Đắk Glong

65250

4. Mã bưu chính huyện Krông Nô Đắk Nông là 65300

BC. Trung tâm huyện Krông Nô

65300

Huyện ủy

65301

Hội đồng nhân dân

65302

Ủy ban nhân dân

65303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65304

TT. Đắk Mâm

65306

X. Buôn Choah

65307

X. Nam Đà

65308

X. Đắk Sôr

65309

X. Nam Xuân

65310

X. Tân Thành

65311

X. Đắk Drô

65312

X. Nâm Nung

65313

X. Nâm N’đir

65314

X. Đức Xuyên

65315

X. Đắk Nang

65316

X. Quảng Phú

65317

BCP. Krông Nô

65350

5. Mã bưu chính huyện Cư Jút Đắk Nông là 65400

BC. Trung tâm huyện Cư Jút

65400

Huyện ủy

65401

Hội đồng nhân dân

65402

Ủy ban nhân dân

65403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65404

TT. Ea T’ling

65406

X. Trúc Sơn

65407

X. Cư Knia

65408

X. Tâm Thắng

65409

X. Nam Dong

65410

X. Đắk DRông

65411

X. Ea Pô

65412

X. Đắk Wil

65413

BCP. Cư Jút

65450

BC. Nam Dong

65451

6. Mã bưu chính huyện Đắk Mil Đắk Nông là 65500

BC. Trung tâm huyện Đắk Mil

65500

Huyện ủy

65501

Hội đồng nhân dân

65502

Ủy ban nhân dân

65503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65504

TT. Đắk Mil

65506

X. Thuận An

65507

X. Đức Minh

65508

X. Đắk Sắk

65509

X. Long Sơn

65510

X. Đức Mạnh

65511

X. Đắk N’drót

65512

X. Đắk Gằn

65513

X. Đắk R’la

65514

X. Đắk Lao

65515

BCP. Ðăk Mil

65550

BĐVHX Đức Lệ

65551

7. Mã bưu chính huyện Đắk Song Đắk Nông là 65600

BC. Trung tâm huyện Đắk Song

65600

Huyện ủy

65601

Hội đồng nhân dân

65602

Ủy ban nhân dân

65603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65604

TT. Đức An

65606

X. Nam Bình

65607

X. Đắk Môl

65608

X. Đắk Hòa

65609

X. Thuận Hạnh

65610

X. Thuận Hà

65611

X. Đắk N’dung

65612

X. Nâm N’jang

65613

X. Trường Xuân

65614

BCP. Ðăk Song

65650

BĐVHX Nam Bình 2

65651

8. Mã bưu chính huyện Tuy Đức Đắk Nông là 65700

BC. Trung tâm huyện Tuy Đức

65700

Huyện ủy

65701

Hội đồng nhân dân

65702

Ủy ban nhân dân

65703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65704

X. Đắk Búk So

65706

X. Quảng Tâm

65707

X. Đắk R’tíh

65708

X. Quảng Tân

65709

X. Đắk Ngo

65710

X. Quảng Trực

65711

BCP. Tuy Đức

65750

9. Mã bưu chính huyện Đắk Rlấp Đắk Nông là 65800

BC. Trung tâm huyện Đắk Rlấp

65800

Huyện ủy

65801

Hội đồng nhân dân

65802

Ủy ban nhân dân

65803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

65804

TT. Kiến Đức

65806

X. Quảng Tín

65807

X. Kiến Thành

65808

X. Đắk Wer

65809

X. Nhân Cơ

65810

X. Nhân Đạo

65811

X. Nghĩa Thắng

65812

X. Đạo Nghĩa

65813

X. Đắk Sin

65814

X. Hưng Bình

65815

X. Đắk Ru

65816

BCP. Đắk Rlấp

65850

BC. Nhân Cơ

65851

Xem thêm: Đắk Nông thuộc miền nào