Mã bưu chính Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất hiện nay 2023

Mã bưu chính Bà Rịa Vũng Tàu (hay Mã bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu, Zip Postal Code Bà Rịa Vũng Tàu, Zip Code Bà Rịa Vũng Tàu, Postal Code Bà Rịa Vũng Tàu) là một chuỗi ký tự bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vị trí đến của các thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới gồm 5 ký tự thay cho mã bưu chính cũ 6 ký tự được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự cụ thể như sau:

  • Chữ số đầu tiên xác định mã vùng.
  • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Bà Rịa Vũng Tàu là 78000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của tất cả thành phố, huyện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc…

mã bưu chính bà rịa vũng tàu

1. Mã bưu chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 78000

BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

78000

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

78001

Ban Tổ chức tỉnh ủy

78002

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

78003

Ban Dân vận tỉnh ủy

78004

Ban Nội chính tỉnh ủy

78005

Đảng ủy khối cơ quan

78009

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

78010

Đảng ủy khối doanh nghiệp

78011

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

78016

Hội đồng nhân dân

78021

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

78030

Tòa án nhân dân tỉnh

78035

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

78036

Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII

78037

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

78040

Sở Công Thương

78041

Sở Kế hoạch và Đầu tư

78042

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

78043

Sở Ngoại vụ

78044

Sở Tài chính

78045

Sở Thông tin và Truyền thông

78046

Sở Văn hoá và Thể thao

78047

Sở Du lịch

78048

Công an tỉnh

78049

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

78050

Sở Nội vụ

78051

Sở Tư pháp

78052

Sở Giáo dục và Đào tạo

78053

Sở Giao thông vận tải

78054

Sở Khoa học và Công nghệ

78055

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

78056

Sở Tài nguyên và Môi trường

78057

Sở Xây dựng

78058

Sở Y tế

78060

Bộ chỉ huy Quân sự

78061

Ban Dân tộc

78062

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

78063

Thanh tra tỉnh

78064

Trường chính trị tỉnh

78065

Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam

78066

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

78067

Bảo hiểm xã hội tỉnh

78070

Cục Thuế

78078

Cục Hải quan

78079

Cục Thống kê

78080

Kho bạc Nhà nước tỉnh

78081

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

78085

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

78086

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

78087

Liên đoàn Lao động tỉnh

78088

Hội Nông dân tỉnh

78089

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

78090

Tỉnh Đoàn

78091

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

78092

Hội Cựu chiến binh tỉnh

78093

2. Mã bưu chính thành phố Bà Rịa là 78100

BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa

78100

Thành ủy

78101

Hội đồng nhân dân

78102

Ủy ban nhân dân

78103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78104

P. Phước Hiệp

78106

P. Phước Trung

78107

P. Phước Nguyên

78108

P. Long Toàn

78109

P. Long Tâm

78110

X. Long Phước

78111

X. Hòa Long

78112

X. Tân Hưng

78113

P. Phước Hưng

78114

P. Kim Dinh

78115

P. Long Hương

78116

BCP. Bà Rịa

78150

BC. Kim Hải

78151

BC. Hòa Long

78152

BC. Trung Tâm Hành Chính

78154

BC. HCC Bà Rịa

78198

3. Mã bưu chính thành phố Vũng Tàu là 78200

BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu

78200

Thành ủy

78201

Hội đồng nhân dân

78202

Ủy ban nhân dân

78203

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78204

P. 1

78206

P. 2

78207

P. 3

78208

P. 4

78209

P. Thắng Tam

78210

P. 8

78211

P. 7

78212

P. Thắng Nhì

78213

P. 5

78214

P. 9

78215

P. Nguyễn An Ninh

78216

P. 10

78217

P. Thắng Nhất

78218

P. Rạch Dừa

78219

P. 11

78220

P. 12

78221

X. Long Sơn

78222

BCP. Bà Rịa – Vũng Tàu

78250

BC. Phường 1

78251

BC. Bãi Trước

78252

BC. Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu

78253

BC. TMĐT Vũng Tàu

78254

BC. 5 Tầng

78255

BC. Bến Đình

78256

BC. Bến Đá

78257

BC. 18 Tầng

78258

BC. Chí Linh

78259

BC. Thắng Nhất

78260

BC. Phước Thắng

78261

BC. Long Sơn

78262

BC. HCC Vũng Tàu

78298

BC. Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu

78299

4. Mã bưu chính thị xã Phú Mỹ là 78700

BC. Trung tâm thị xã Phú Mỹ

78700

Huyện ủy

78701

Hội đồng nhân dân

78702

Ủy ban nhân dân

78703

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78704

TT. Phú Mỹ

78706

X. Mỹ Xuân

78707

X. Hắc Dịch

78708

X. Sông Xoài

78709

X. Tóc Tiên

78710

X. Tân Phước

78711

X. Châu Pha

78712

X. Tân Hoà

78713

X. Tân Hải

78714

X. Phước Hòa

78715

BCP. Tân Thành

78750

BC. KHL Tân Thành

78751

BC. Phú Mỹ

78752

BC. Mỹ Xuân

78753

BC. Mỹ Xuân A

78754

BC. Hắc Dịch

78755

BC. Sông Xoài

78756

BC. Tân Phước

78757

BC. Hội Bài

78758

BC. Phước Hòa

78759

5. Mã bưu chính huyện Đất Đỏ là 78300

BC. Trung tâm huyện Đất Đỏ

78300

Huyện ủy

78301

Hội đồng nhân dân

78302

Ủy ban nhân dân

78303

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78304

TT. Đất Đỏ

78306

X. Phước Long Thọ

78307

X. Long Tân

78308

X. Láng Dài

78309

X. Lộc An

78310

X. Phước Hội

78311

X. Long Mỹ

78312

TT. Phước Hải

78313

BCP. Đất Đỏ

78350

BC. Phước Hải

78351

6. Mã bưu chính huyện Long Điền là 78400

BC. Trung tâm huyện Long Điền

78400

Huyện ủy

78401

Hội đồng nhân dân

78402

Ủy ban nhân dân

78403

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78404

TT. Long Điền

78406

X. An Nhứt

78407

X. An Ngãi

78408

X. Tam Phước

78409

X. Phước Hưng

78410

X. Phước Tỉnh

78411

TT. Long Hải

78412

BCP. Long Điền

78450

BC. Lò Vôi

78451

BC. Phước Tỉnh

78452

BC. Long Hải

78453

7, Mã bưu chính huyện Xuyên Mộc là 78500

BC. Trung tâm huyện Xuyên Mộc

78500

Huyện ủy

78501

Hội đồng nhân dân

78502

Ủy ban nhân dân

78503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78504

TT. Phước Bửu

78506

X. Phước Thuận

78507

X. Bông Trang

78508

X. Bưng Riềng

78509

X. Bình Châu

78510

X. Hòa Hội

78511

X. Hòa Hiệp

78512

X. Tân Lâm

78513

X. Bàu Lâm

78514

X. Hòa Hưng

78515

X. Hòa Bình

78516

X. Phước Tân

78517

X. Xuyên Mộc

78518

BCP. Xuyên Mộc

78550

BC. Bình Châu

78551

BC. Hòa Hiệp

78552

BC. Bàu Lâm

78553

BC. Hòa Bình

78554

8. Mã bưu chính huyện Châu Đức là 78600

BC. Trung tâm huyện Châu Đức

78600

Huyện ủy

78601

Hội đồng nhân dân

78602

Ủy ban nhân dân

78603

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78604

TT. Ngãi Giao

78606

X. Bình Giã

78607

X. Bình Trung

78608

X. Quảng Thành

78609

X. Xà Bang

78610

X. Kim Long

78611

X. Cù Bị

78612

X. Bàu Chinh

78613

X. Láng Lớn

78614

X. Bình Ba

78615

X. Suối Nghệ

78616

X. Nghĩa Thành

78617

X. Đá Bạc

78618

X. Xuân Sơn

78619

X. Sơn Bình

78620

X. Suối Rao

78621

BCP. Châu Đức

78650

BC. Kim Long

78651

BC. Suối Nghệ

78652

BC. Sơn Bình

78653

9. Mã bưu chính huyện Côn Đảo là 78800

BC. Trung tâm huyện Côn Đảo

78800

Huyện ủy

78801

Hội đồng nhân dân

78802

Ủy ban nhân dân

78803

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

78804

BCP. Côn Đảo

78850

BC. Bến Đầm

78851

Xem thêm: Bà Rịa Vũng Tàu thuộc miền nào